Föreläsningar

Inspiration, kompetensutveckling och kunskap online

Blogg

 

RSS

Hr-koordinator

27 Aug 2022

Hr - Koordinatorn jobbar oftast på ett företags HR- Avdelning och är en personalspecialist. Som koordinator jobbar du oftast någonstans ute i organisationen och stöttar i vissa frågor. Det kan handla om bemannings frågor där din uppgift är att ha koll på hur många personer som finns tillgängliga för vissa uppgifter. Alternativt så kan arbetsuppgiften vara att du ska hantera rekryteringen av ny personal in i företaget.

Utbildning

Det absolut lättaste sättet att utbilda dig till Hr-Koordinator är att gå en certifieringsutbildning. Denna utbildning ligger på 114 timmars studier och ger dig alla grunder du behöver för att komma ut i arbetslivet som en Hr - Koordinator. I utbildningen lär du dig bla arbetsrätt, rekrytering, gruppsykologi och allt som rör lön.

Arbetsuppgifter

Som tidigare nämnt är en stor del av en Hr - koordinatorns uppgift att  stötta olika sorters viktiga frågor, allt från att lösa problematik inom personalen till att ha koll på vilken personal som finns tillgänglig till vissa yrkeskategorier och kan sättas in i olika uppdrag. Ditt arbete består också mycket av att ge cheferna stöd när det kommer till lönesättning och förmåner och se till att arbetsmiljöfrågorna ständigt är i fokus. När konflikt uppstår på arbetsplatsen är din roll extra viktig. Som Hr-Koordinator ska med din kunskap kunna agera som medlare och hitta den bästa möjliga lösningen på problemet.

Sammanfattning

Hr-Koordinator är ett väldigt omfattande jobb med många olika arbetsområden. Det absolut lättaste sättet att bli Hr - Koordinator är genom att ta en certifieringsutbildning på 114 timmars studier vilket ger dig alla grunder du kommer att behöva för att ge dig ut i arbetslivet. Som hr - koordinator är dina arbetsuppgifter väldigt växlande, ena sekunden kan du lösa konflikter på arbetsplatsen och andra sekunden kan du sitta och diskutera förmåner med dina chefer. 

Här finns hr-koordinator utbildningar på distans

Vad finns det för olika varianter av föreläsningar online?

3 Jun 2020

Onlineföreläsning är ett ganska brett och lite diffust begrepp. Det betyder i princip att en föreläsning finns tillgänglig via nätet. I realiteten finns det ett flertal varianter. De vanligaste tas upp nedan.

Inspelad föreläsning inför publik

En TED-föreläsning är ett typiskt exempel på en inspelad föreläsning inför publik. I just dessa fall är det vanligt med flera kameror varav någon visar publikbilder då och då. Detta gör att man som tittare får ett intryck av vilken kontakt föreläsare har med publiken och vilken respons de omedelbart ger.

Inspelad föreläsning utan publik

En typisk variant under coronapandemin då många föreläsare har spelat in föreläsningen i sitt hem. Endast en kamera är då standard. Föreläsaren får tänka sig en publik även om det bitvis är svårt. Tittaren ser bara föreläsaren och/eller föreläsarens powerpoint.

Streamad föreläsning med publik

Denna variant är ganska vanlig på högskolor och universitet där det finns en campusversion och en distansversion av samma kurs. De som går campusvarianten är då publik och de som utgör distansvarianten får till sig föreläsningen online i realtid. De senare kan möjligtvis se och/eller höra de som sitter i rummet som åhörare. Det väsentliga är att föreläsaren har en publik att interagera med på plats.

Olika sorters föreläsningar

12 May 2020

Du kanske själv är föreläsare och har din särskilda stil. Du kanske regelbundet går på föreläsningar och har många fall att jämföra med. Finns det egentligen ett sätt att föreläsa eller finns det många? I detta inlägg tas en variation av föreläsningar upp. Vi tittar närmare på fem sorter.

Retorikern

Retorik är konsten att övertyga och övertala. Det sägs också vara vältalighetens konst. I mer än två tusen år har det funnits grundläggande principer för hur man lyckas att vara vältalig och övertala. Det handlar om etos, patos och logos.

Etos handlar om trovärdighet. Kan man framställa sig som särskilt kompetent och kunnig i relation till det man pratar om? Det får i så fall många att känna att de kan lita på det som sägs. Om man t.ex. inleder med att säga att man har jobbat med "det här" i femton år blir många mer villiga att lyssna.

Patos handlar om känslor och inlevelse. Kan man få publiken att känna igen sig eller bli medkännande? En föreläsning utan känsla och engagemang blir lätt platt. Det är bra om man brinner för sitt ämne då det kan smitta av sig men också att man kan få åhörarna att känna ämnets viktighet.

Logos handlar om logik, resonemang, slutledning, argumentation och tydlighet. Man backar ofta upp det man säger med forskning men det kan också räcka att bara resonera på ett så transparent sätt att publiken hänger med och låter sig övertygas.

Den skickliga retorikern använder alla tre sätten för att framställa sitt innehåll. En retoriker kan vara all ifrån en ideolog eller en miljökämpe till en lärare eller forskare.

 

 

Svenska online

 

foretagsbloggar.nu