Föreläsningar

Inspiration, kompetensutveckling och kunskap online

Olika sorters föreläsningar

Du kanske själv är föreläsare och har din särskilda stil. Du kanske regelbundet går på föreläsningar och har många fall att jämföra med. Finns det egentligen ett sätt att föreläsa eller finns det många? I detta inlägg tas en variation av föreläsningar upp. Vi tittar närmare på fem sorter.

Retorikern

Retorik är konsten att övertyga och övertala. Det sägs också vara vältalighetens konst. I mer än två tusen år har det funnits grundläggande principer för hur man lyckas att vara vältalig och övertala. Det handlar om etos, patos och logos.

Etos handlar om trovärdighet. Kan man framställa sig som särskilt kompetent och kunnig i relation till det man pratar om? Det får i så fall många att känna att de kan lita på det som sägs. Om man t.ex. inleder med att säga att man har jobbat med "det här" i femton år blir många mer villiga att lyssna.

Patos handlar om känslor och inlevelse. Kan man få publiken att känna igen sig eller bli medkännande? En föreläsning utan känsla och engagemang blir lätt platt. Det är bra om man brinner för sitt ämne då det kan smitta av sig men också att man kan få åhörarna att känna ämnets viktighet.

Logos handlar om logik, resonemang, slutledning, argumentation och tydlighet. Man backar ofta upp det man säger med forskning men det kan också räcka att bara resonera på ett så transparent sätt att publiken hänger med och låter sig övertygas.

Den skickliga retorikern använder alla tre sätten för att framställa sitt innehåll. En retoriker kan vara all ifrån en ideolog eller en miljökämpe till en lärare eller forskare.

Forskaren

Medan retorikern kan ha utgångspunkten hur det borde vara har forskaren utgångspunkten hur det faktiskt är. Forskaren har mycket fokus på logos men framför allt handlar det om att bidra med substans från mer än ett forksningsprojekt.

Det påläste forskaren, vilket en forskare oftast är, ger gott om bakgrundsinformation och presenterar gärna hur en studie har gått till så att åhörarna förstår hur man kommit från till en viss slutsats.

Forskare har ofta etos genom att de är insatta. Däremot kan de helt sakna patos. En del forskare är rätt torra i sina presentationer. Det betyder inte att det de har att säga inte är intressant. Man dras bara inte med i talet.

Forskarens bästa knep är att ta till ett illustrerande exempel. Om forskningsresultat ska kännas angeläget för vanliga människor behövs exempel som vanliga människor känner igen (sig i). Olika sorters visualiseringar är också användbart och förekommer relativt ofta.

Underhållaren

Underhållaren har några få tankeväckande påståenden eller frågor som föreläsningen kretsar kring. Merparten av föreläsningen går sedan ut på att få publiken att skratta så mycket som möjligt. När publiken har skrattat i 45 minuter samlar den underhållande föreläsaren ihop sina poänger och alla nickar medhållande.

Man lämnar som åhörare föreläsningen med ett leende och börjar först senare fundera på vad som faktiskt var kärnan i själva föreläsningen. Fanns det någon kärna? Håller jag med om det som sades?

Underhållaren kan komma med en rad exempel och påståenden som helt saknar belägg men eftersom alla har så trevligt är det få som ens vill ifrågasätta det som sägs öppet inför alla andra som nickar och skrattar om vartannat.

Den som vill ha en underhållande föreläsare betalar inte för saklighet och substans.

Inspiratören

Inspiratören påminner en hel del om underhållaren. Denna typ av föreläsare använder sig dock av en hel del etos och patos. Med sitt etos säger inspiratören: "Jag vet precis hur ni har det, jag har själv varit där". Det känns kunnigt och trovärdigt. Med Patos används känslor för att få åhörarna med sig.

En inspiratör ska skapa motivation och en glöd (som gärna håller i sig). Berättelserna om hur saker och ting förhåller sig är många och igenkänningen är vanligtvis hög. Det man ska få med sig är en känsla av att det är möjligt. Vad det än är man har framför sig är det möjligt att klara av.

En inspiratör använder ett målande sätt att prata. Det förekommer också en del bilder. Vissa finns där för stämningens skull, precis som förekomsten av musik, medan andra är där för att synliggöra något.

Praktikern

Vissa är teoretiker och andra är praktiker. När en praktiker ska föreläsa blir det helt eller delvis workshop. Hen visar och låter deltagarna prova själva.

För praktikern handlar det om att få deltagarna att upptäcka nya sätt att arbeta eller att se att det finns mer effektiva eller mer kvalitativa sätt att göra det man länge har gjort.

När praktikern har hållt en föreläsning får man i regel med sig en del konkreta tips. Praktikern hör ofta hemma inom ett praktiskt-estetiskt område men det är också möjligt att praktikern visar hur man programerar, hur man utför inslag i ett marknadsföringsprojekt eller hur man använder ett bokföringsprogram med största lätthet och behållning.

Sammanfattning

Det finns helt klart ett flertal sätt att föreläsa och varje sort har sitt värde. Man ska bara vara klar över vad man vill få ut när man anlitar en föreläsare. Vill man få en rad argument, vill man få en hög grad av saklighet, vill man ha roligt, vill man se möjligheter eller vill man få praktiska färdigheter och tips?

Vissa föreläsare är typiska inom någon av ovan kategorier men det finns också många som är hybrider. Det sägs att en viss andel roande inslag behövs för att föreläsningen ska upplevas positiv och ge en behållning både i stunden och efteråt. Det sägs också att man behöver vara vältalig till en viss grad.

Du som läser kan antingen fundera på vilken sorts föreläsare du är eller vill vara alternativt vilken sorts föreläsare du vill lyssna och titta på. Kommentera gärna.

 

12 May 2020