Föreläsningar

Inspiration, kompetensutveckling och kunskap online

Hr-koordinator

Hr - Koordinatorn jobbar oftast på ett företags HR- Avdelning och är en personalspecialist. Som koordinator jobbar du oftast någonstans ute i organisationen och stöttar i vissa frågor. Det kan handla om bemannings frågor där din uppgift är att ha koll på hur många personer som finns tillgängliga för vissa uppgifter. Alternativt så kan arbetsuppgiften vara att du ska hantera rekryteringen av ny personal in i företaget.

Utbildning

Det absolut lättaste sättet att utbilda dig till Hr-Koordinator är att gå en certifieringsutbildning. Denna utbildning ligger på 114 timmars studier och ger dig alla grunder du behöver för att komma ut i arbetslivet som en Hr - Koordinator. I utbildningen lär du dig bla arbetsrätt, rekrytering, gruppsykologi och allt som rör lön.

Arbetsuppgifter

Som tidigare nämnt är en stor del av en Hr - koordinatorns uppgift att  stötta olika sorters viktiga frågor, allt från att lösa problematik inom personalen till att ha koll på vilken personal som finns tillgänglig till vissa yrkeskategorier och kan sättas in i olika uppdrag. Ditt arbete består också mycket av att ge cheferna stöd när det kommer till lönesättning och förmåner och se till att arbetsmiljöfrågorna ständigt är i fokus. När konflikt uppstår på arbetsplatsen är din roll extra viktig. Som Hr-Koordinator ska med din kunskap kunna agera som medlare och hitta den bästa möjliga lösningen på problemet.

Sammanfattning

Hr-Koordinator är ett väldigt omfattande jobb med många olika arbetsområden. Det absolut lättaste sättet att bli Hr - Koordinator är genom att ta en certifieringsutbildning på 114 timmars studier vilket ger dig alla grunder du kommer att behöva för att ge dig ut i arbetslivet. Som hr - koordinator är dina arbetsuppgifter väldigt växlande, ena sekunden kan du lösa konflikter på arbetsplatsen och andra sekunden kan du sitta och diskutera förmåner med dina chefer. 

Här finns hr-koordinator utbildningar på distans

27 Aug 2022