Föreläsningar

Inspiration, kompetensutveckling och kunskap online

Vad finns det för olika varianter av föreläsningar online?

Onlineföreläsning är ett ganska brett och lite diffust begrepp. Det betyder i princip att en föreläsning finns tillgänglig via nätet. I realiteten finns det ett flertal varianter. De vanligaste tas upp nedan.

Inspelad föreläsning inför publik

En TED-föreläsning är ett typiskt exempel på en inspelad föreläsning inför publik. I just dessa fall är det vanligt med flera kameror varav någon visar publikbilder då och då. Detta gör att man som tittare får ett intryck av vilken kontakt föreläsare har med publiken och vilken respons de omedelbart ger.

Inspelad föreläsning utan publik

En typisk variant under coronapandemin då många föreläsare har spelat in föreläsningen i sitt hem. Endast en kamera är då standard. Föreläsaren får tänka sig en publik även om det bitvis är svårt. Tittaren ser bara föreläsaren och/eller föreläsarens powerpoint.

Streamad föreläsning med publik

Denna variant är ganska vanlig på högskolor och universitet där det finns en campusversion och en distansversion av samma kurs. De som går campusvarianten är då publik och de som utgör distansvarianten får till sig föreläsningen online i realtid. De senare kan möjligtvis se och/eller höra de som sitter i rummet som åhörare. Det väsentliga är att föreläsaren har en publik att interagera med på plats.

Streamad föreläsning utan publik

Det finns två huvudvaraianter av streamade föreläsningar utan publik. Den första varianten tillåter inte frågor och kommentarer medan den andra varianten gör det. Vissa system tillåter både muntliga och skriftliga kommentarer. Andra tillåter enbart en av dessa. I de senare fallen innebär det en viss grad av interaktion i realtid med publiken. En del föreläsare tycker inte om att se sig själv på en inspelning, utan att vilja redigera eller göra om en massa, vilket gör att de föredrar att agera i realtid vilket då påminner om att föreläsa inför grupp i en föreläsningssal.

Med eller utan powerpoint?

De flesta föreläser med powerpoint. Hur powerpointen tar plats i själva föreläsningen beror mycket på vilken av ovan varianter som tillämpas. I en föreläsning i stil med TED-talk får man se powerpointen då och då. I inspelade föreläsningar får man se powerpointen mest hela tiden och föreläsaren då och då eller som en infälld bild.

De som väljer att föreläsa utan powerpoint ger ofta korta föreläsningar. Då blir allt fokus på talaren vilket är bra i de situationer då talaren gillar att vara i allas blickfång. Powerpoint är vanligast vid långa föreläsningar. Den är då ett stöd både för föreläsaren och för åhörarna.

Fördelar med inspelad föreläsning

Många åhörare tycker om att pausa i föreläsningen för att begrunda på egen hand. En inspelad föreläsning har den fördelen. När man deltar på en föreläsning live händer det att man glider iväg i tankarna på grund av något som föreläsaren sade och då missar man delar av det som följer. Med en inspelad föreläsning kan man inte bara pausa utan även gå tillbaka och lyssna flera gånger.

Fördelen med streamad föreläsning

Förutsatt att en streamad föreläsning tillåter kommentarer är fördelen att man kan ställa frågor som gör att man får förtydliganden. I stora grupper är det få som brukar öppna munnen inför alla andra. Så är det även med streamade föreläsningar. Om det finns en chat-funktion i det system man använder bir det en möjlighet för alla som vill ställa frågor men inte gärna gör det muntligt inför alla andra. De kan då skriva en fråga och föreläsaren kan ge svar relativt omgående.

Onlineföreläsningar som fenomen

Onlineföreläsningar är här för att stanna. Hur vi kommer att använda dem i en nära framtid och på sikt beror mycket på vad som passar föreläsaren, vad som är optimalt för det ämne man föreläser om och slutligen vad som passar publiken.

Föreläsningar online har sina fördelar men också sina begränsningar. Det medför att rena onlineföreläsningar inte kommer att dominera helt i framtiden. Både föreläsare och publik behöver båda.

3 Jun 2020