Föreläsningar

Inspiration, kompetensutveckling och kunskap online

Värdedrivna företag

Mikael Jensen pratar kort om vad värdedrivna (eller värderingsdrivna) företag innebär. Han tar ett av sina egna företag, e-handelsbolaget e-resistible, som exempel.

Jensen tar utgångspunkt i Peter Druckers fem grundläggande frågor man behöver ställa sig kring företagande. Då kan man lättare se hur värdedrivna företag utmärker sig.

 

Titel: Värdedrivna företag

Längd: 9. 59 minuter

Filformat: mp4

Länk till föreläsningen:

Värdedrivna företag