Föreläsningar

Inspiration, kompetensutveckling och kunskap online

Lekteorier

Titta på en föreläsning om Lekteorier av Mikael Jensen. Innehållet riktar sig till personal på förskolor och fritidshem i första hand. Även studenter som utbildar sig för att arbeta i dessa verksamheter kan finna innehållet relevant och intressant.

Här får du lära dig om fyra relativt moderna lekteorier som är användbara för att förstå hur barn i dagens samhälle leker och varför. Föreläsningen baseras på boken Lekteorier av Mikael Jensen.

 

Titel: Lekteorier

Längd: 84. 01 minuter

Filformat: mp4

Länk till föreläsningen:

Lekteorier